Darujte nám 2%

ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2%

IČO/SID: 42234867

Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno/názov: Divadlo EXODUS
Ulica: Jarková
Číslo: 3096/49
PSČ: 080 01
Obec: Prešov

TLAČIVÁ

Som zamestnanec:

Ak ste zamestnanec, za ktorého daňové priznanie podáva ich zamestnávateľ, treba ho požiadať o vyplnenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane. Podľa údajov z potvrdenia vyplniť tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% Minimálna suma, ktorou nám viete prispieť sú 3 Eurá, ak tieto tvoria 2 % z Vašej dane. Vyplnené a podpísané “Vyhlásenie” aj s “Potvrdením o zaplatení dane” treba do 30. 4. odovzdať na daňový úrad v mieste Vášho trvalého bydliska.

Som SZČO:

Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% a priložte k svojmu daňovému priznaniu, resp. odovzdajte ho osobe, ktorá Vám daňové priznanie spracováva.

Som právnicka osoba:

Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% odovzdajte Vašej účtovníčke/-kovi.

 

Čestne prehlasujeme a potvrdzujeme, že sme registrovanou organizáciou na MV SR s prideleným IČO: 42 234 867 a súčasne spĺňame podmienky pre možnosť o uchádzanie sa získania finančných prostriedkov takouto cestou, čo potvrdzuje zápis do registra určených právnických osôb v Notárskom centrálnom registri a Komorou notárov zverejnený zoznam prijímateľov za aktuálny rok.