Spoznaj náš príbeh VIDEO PLAY Leonard Interaktívne experimentálne predstavenie
s prvkami muzikálu s hlavným hrdinom
Leonardom Stöckelom.
Na námet knihy J.A. Komenského
"Labyrint sveta a raj srdca."
Viac o predstavení Aktuálne predstavenie:
Zabudnutý testament Pripravujeme : Vypočuť ukážku + ďalšie CD v ponuke

O nás

Vitajte v našom divadelnom príbehu… Sme tu, lebo divadlo sa pre nás stalo nádejou a možnosťou priblížiť sa bližšie k Pravde… Stalo sa našim poslaním, prácou, voľným časom, naším snom.

Náš tím je dlhoročne aktívny na rôznych kultúrnych, divadelných a muzikálových predstaveniach, ako napríklad Legenda o zakliatom meste (2018-2020), Príbeh z Tammiru (2015-2017), Judášova matka (2005) a Pravda o Johanke z Arku (2004). Obsahom, víziou, smerovaním a samotnou tvorbou chceme v plnej miere napomáhať šíreniu ušľachtilých, hodnotových, morálno – etických a kresťanských princípov v rôznych oblastiach umeleckého a kultúrno – spoločenského života.

Našim cieľom je vytvárať príjemné, tvorivé a inšpiratívne prostredie pre nádejných hercov, režisérov, scénaristov a dramaturgov, ktorí zdieľajú v umení a tvorbe podobný názor.

Divadlo EXODUS môže byť bezpečným útočiskom pre každého, kto sníva o hraní, o divadle a priateľstve, ktoré sa môže stať zároveň poslaním a rodinou.

e
x
o
d
u
s

Náš tím

First Marek Leško First Anna Belanji First Iveta Ždiľová First Jozef Ždiľa First Ľubomíra Langová First Katarína
Jurčišinová-Kukľová
First Kristína Železníková First Adela Gaľová First Miriama Fedorková First Magdaléna Tothová First Tereza Feková First Diana Pirohová First Jozef Holotňák First Petra Mihočová First Dominika Olejňáková First Sára Slávkovská First Fabián Novotný First Daniel Klimko First Patrik Jacko First Viktória Balaščák First Stanislava Jarkovská

Kontakt

Divadlo EXODUS
Jarková 3096/49
08 001 Prešov, Slovensko
Mail: info@divadloexodus.sk

IČO: 42234867
DIČ: 2023493692
IBAN: SK95 1111 0000 0012 5071 3008